Upcoming Events
Home / สำนักงานตรวจสอบภายใน / EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

  1. เล่มEB1
  2. บันทึกข้อความขออนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 
  3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 

Check Also

EB17 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันการรับสินบน

เล่ม EB 17 หน่ว …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *